جوک و خنده

جوک و خنده

86 members

همیشه یه دلیلی برای خندیدن پیدا کنید. 😂 ممکنه خندیدن باعث نشه تو زندگی بیشتر عمر کنید، اما حتما باعث میشه تو عمرتون بیشتر زندگی کنید...! مدیر کانال : مجیدآقابابائی 🆔✅ @zaroor 🆔🤔 @chibachi 🆔📣 @qomagahe 🆔😂 @jokojj