Statistics for Telegram @taranommusic

TaranomMusic

اینجا فقط آهنگ داریم، نه تبلیغی هست و نه حرفی، فقط یه لذت شنیدن و فهمیدن بهترین آهنگ‌ها رو داریم که اون رو به اشتراک می‌گذاریم..... آهنگهایی که دوست دارین توی کانال پخش بشه رو به @TaranomAdmin بفرستید.

Members count for @taranommusic last 30 days