Statistics for Telegram @irancivilchannel

شبکه تخصصی مهندسین ساختمان

هدف از تشکیل این شبکه اطلاع رسانی در خصوص به روز ترین اتفاقات صنعت ساختمان دنیا و ایران است. تماس جهت بازسازی و نوسازی هایی لاکچری ادمین تبلیغات @hamidreza_forouzesh

Members count for @irancivilchannel last 30 days