Statistics for Telegram @fixthephoto

کانال تخصصی ترمیم عکس قدیمی

ویرایش عکس های آسیب دیده - رنگی کردن و ترمیم عکسهای عزیزان شما با بهترین کیفیت- old photo restoration برای ثبت سفارش از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید. @Pixfixx

Members count for @fixthephoto last 30 days