Statistics for Telegram @darmane_nazaei

زندگي زيباست

❤️ زندگی زیباست ❤️ درمان صدرصد نازایی IVF و IUI جهت تماس فقط 👈 09196485303 ☎ خرید تخمک و رحم جایگزین 💲 زندگی من با همه تلخی ها و شیرینی هایش برایم لذت بخش است.. چون آن چیزی ست که خدایم برایم خواسته است.🙏 ارتباط با خانم فدائی @darmane_nazaei1 🆔

Members count for @darmane_nazaei last 30 days