گروه مهندسین مشاور

گروه مهندسین مشاور

94 members

✔ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها ✔برنامه ريزي و مديريت پروژه ✔مشاور سرمایه گذاری 📲 09106722935 Ⓜ @mohandesin_moshaver Admin: @fs_project