بیزانجلس

بیزانجلس

84 members

﷽ بیزانجلس کانالی درهم و برهم💫 👉👉👉 @bizeh1 👈👈👈 Id admin: @mamadbizeh 👈👈 محمد(قاضی) عباس(قاضی) ld admin: @A4956👈👈 ........................................ خارج نشو بیصداش کن مطالب همجوره هس میپسندی 😜