دوستداران محیط زیست دانشگاه شریف

دوستداران محیط زیست دانشگاه شریف

1.1K members

كانال رسمي اطلاع رساني اخبار و فعاليت هاي انجمن علمي دوستداران محيط زيست دانشگاه صنعتي شريف ☘️فرم عضويت گروه: https://forms.gle/gWZCKJLM8QBnj9PT7 ☘️ارتباط با گروه: @sharifgs