دوستداران محیط زیست دانشگاه شریف

دوستداران محیط زیست دانشگاه شریف

1.6K members

كانال رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و فعاليت‌های انجمن علمی دوستداران محيط زيست دانشگاه صنعتی شريف ☘️فرم عضويت گروه: https://survey.porsline.ir/s/qB1K6CmW ☘️ارتباط با گروه: @SharifGS 🚮 کانال باوان: @Bavansharif