🌹کانال رسمی زیرابیه🌹

🌹کانال رسمی زیرابیه🌹

74 members

هدف از ساخت این کانال جمع شدن دوستان زیرآبیه ای از سراسر نقاط کشور در یک فضای مجازی میباشد که امیدواریم با قرار دادن اخبار و اطلاعات و عکس ها و فیلم های روستا بتوانیم ب یاد روستای عزیزمان باشیم ارسال سوژه 👈 👈👈 ارسال مطلب @Meysamdadgarr