۩۞۩زینَةُالرُّوح‌الْقُـْرآنِ‌الْڪَرِيـمْ۩۞۩

۩۞۩زینَةُالرُّوح‌الْقُـْرآنِ‌الْڪَرِيـمْ۩۞۩

107 members

آموزش☜ #قرآن‌ڪریم📖تجوید،مقامات وبخشهاےمتنوع... بامدیریت‌خادم‌القرآن #کمیل‌شُکرپور ارتباط⇐باآدمین،پیشنهادات وتبلیغات ☟ @Seglyn حجةالاسلام #حاج‌آقای‌زارع ناظروکارشناس مسائل قرآنۍومعارف اسلامی‌ ☟☟☟ @zare1965 مدیراجرایے ؛ #ڪربلایےمسلم‌شیرے ☟ @Mrmshiri0043