باشگاه شطرنج ذهن برتر

باشگاه شطرنج ذهن برتر

با مدیریت استاد رضا پاشانجاتی تنها داور بین المللی و مربی درجه 1 خراسان بزرگ.مشهد، امامت 10 ،ابتدا بلوار فرهنگ، پ 23
www.rook.ir zbchess.ir @pashanejatichess @zbchess 05136048054-09155080696