🌸دیار من زردرود🌸

🌸دیار من زردرود🌸

90 members

🌿زردرود🌿از توابع بخش دیلمان در استان گیلان است. 🌸زردرود🌸وَطَنیمَه،ایٖسمی کی هَرگِز لَبیر ناکَمَه😍 🌟وَخیر هاتنه کُرمانجه عزیز 🌟 🌟🌟قَدمه وَه لَه سَرِ چاوان🌟🌟 زنده باد♥️کُرد و کُرمانج و زردرودی♥️