ユーリ!!! on ICE⛸❄️

ユーリ!!! on ICE⛸❄️

1.2K members

اولین و تنها کانال مرجع انیمه Yuri!!! on ICE «یووری بر یخ» به هیچ گروه خاصی وابستگی ندارد. همکاری و تبلیغ کانال های دیگر نشان دهنده تایید آن ها نیست. از چیزی خوشمون بیاد راجع بهش حرف می‌زنیم یا فروارد می‌کنیم.