یزد ترافیک

یزد ترافیک

136 members

آرامش ترافیکی آرمان ماست. #یزد_ترافیک یادمان مجازی ارتقاء فرهنگ ترافیک انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. ادمین کانال: @beautifull_city_of_god telegram.me/yazdtraffic @yazdtraffic www.intra.yazd.ir