ولاء فارسی-velae.ir

ولاء فارسی-velae.ir

338 members

🌺✨ ✨ •{﷽}• ❇مجموعه عݪمۍ تحقیقاتۍ ولاء 💠این ڪاناݪ باهدف پاسخگویۍ به شبهاٺ و نشر معارف اهݪ‌ بیٺ علیهم اݪسّلام در اهواز پشتیبانۍمۍ‌شود. ♦مدیریٺ: →[ @velae90 ♦مسئول تبادلات: @Yaletharat313AlHoss 🔹نشر مطاݪب ڪانال باذڪرصلواٺ بلا مانع مےباشد. ✨ 🌺✨