برنامه‌ریزی شهری

برنامه‌ریزی شهری

183 members

Dr. Bah Man Shojaei Vand دکتری تخصصی برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز کارشناس ارشد برنامه‌ریزی گردشگری شهری- منطقه‌ای لینک استعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی http://t.me/itdmcbot?start=urban1 آیدی ارتباط: @shojaeivand @urban1_planning 09038285245