انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه مازندران

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه مازندران

397 members

ایدی دبیر انجمن @mhmdlymnsry_99 اینستاگرام انجمن https://instagram.com/umzche?igshid=41tj3brkfvq3 ایمیل انجمن umzche@gmail.com