انجمن اسلامی دانشجویان

انجمن اسلامی دانشجویان

243 members

کانال رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی ارتباط با ادمین @Anjoman_slami نگارخانه انجمن : 📸 https://i.instagram.com/Uma_Anjoman_Eslami/