انجمن نجوم دانشگاه باهنر کرمان

انجمن نجوم دانشگاه باهنر کرمان

194 members

🌙 ⭐🔭 🌏 🔭⭐ 🌙 "ڪاݩـاݪ رَســـــــمی اݩجـــُمَن نُجـــــوݥ دانـــــِشگاه شَهـــــید باهُـــــنَر پل های ارتباطی : 📷 Instagram.com/bahonaruni_astronomy 📬 @R6482 📱۰9379616482