دپارتمان ترجمه و ویرایش دانشگاه شهید بهشتی

دپارتمان ترجمه و ویرایش دانشگاه شهید بهشتی

2.8K members

☎️ Tel.: +982129908043 +982122403127 📱Mob.: +989051028044 📩E-mail: tarjomeh@sbu.ac.ir 📌لینک کانال: https://t.me/translationdept