🥀‎تــُــــــــــــو 🥀

🥀‎تــُــــــــــــو 🥀

47 members

‎هستم ToOOo سلام ‎لینک زیر رو لمس کن و هر انتقادی که نسبت به ما و كانال ما داری رو با خیال راحت بنویس و بفرست. بدون اینکه از اسمت باخبر بشم پیامت به من می‌رسه 👇👇👇 t.me/PmUnkwonBot?start=u_BKWKSK