ششم، پنجم، چهارم، نمونه سوال تیزهوشان و آزمون ها

ششم، پنجم، چهارم، نمونه سوال تیزهوشان و آزمون ها

1.7K members

منابع آموزشی و نمونه سوال و آزمون ها برای آمادگی شرکت در آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس برتر از پایه چهارم تا ششم شامد: https://t.me/itdmcbot?strt=tizamooz