[ محراب نیستم! ]

[ محراب نیستم! ]

1.4K members

هیچ‌گاه بیشتر از زمانی که در برابرِ مرگ ایستاده‌ای، زنده نیستی!! ناشناس حرفتو بزن🖤 https://t.me/BiChatBot?start=sc-542127-OMHsJdu