فنون وتکنیک های مشاوره

فنون وتکنیک های مشاوره

3.5K members

با نظارت :سیدابراهیم مولایی نسب 🔊همراهی #رتبه_یک_ارشد ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ 📈 دریافت برنامه ریزی #آزمونهای_ازمایشی _جامع_خلاصه_ نکات کنکوری ◀️ #جزوات تست 🎵 #وویس ها_ 💯ارتباط با ما 👇🏻 09034906579 @Molaiinasab71