تولیدی پوشاک تهرانی فر

تولیدی پوشاک تهرانی فر

11.6K members

گروه تولیدي پوشاک ((🌟 تهرانی فر 🌟)) ✅فروش حضوری همیشه داریم 🏢دفترفروش :مشهد میدان17 شهریور،پاساژحجت،طبقه پايين(۱-) پلاك ٢٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٨،٣٤ ☎️ 05133415476 ☎️ 05133431631 ☎️ 05133425824 ☎️ 09014440221 ☎️ 09153125199 ☎️ 09369141332 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️