🔘ویزیت رایگان درموسسه طب الزهرا(س)🔘

🔘ویزیت رایگان درموسسه طب الزهرا(س)🔘

90 members

آدرس ؛ تهران شهرری میدان هادی ساعی محله شیروخورشید خیابان شهیدفدائی انتهای خیابان شهیدعاصی تهرانی ،جنب پارک شهیدگودرزی حسینیه قمربنی هاشم (ع) ۵۵۹۳۵۲۷۵ شماره تماس ۰۹۱۹۱۷۷۷۲۵۷