تارنوازان کورد

تارنوازان کورد

2K members

کانال تارنـــوازان کــــرد گنجینەای از 🌺 بهترین ترانه های کردی کرمانجی🌺 ( هزاران ساز و آواز مقامی) آمــوزش دوتار👇 @TARNEVAZAN2 💙 مدیر کانال تارنوازان احمد علینیااوغاز @Aliniya_Oqaz 👈 💚مدیران تبادل @Behroz_sharifi