کانال آرشیو اهالی تقی دیزج

کانال آرشیو اهالی تقی دیزج

171 members

تماس و ارتباط با ادمین کانال عیسی محمدنژاد 09143578590 @Tagidizaj1yordom @Tagidizaj_oglo 💐💐💐💐💐💐💐💐 @tagidizajarchives آدرس کانال 💐💐💐💐💐💐💐💐