✅شهرتبریز

✅شهرتبریز

41 members

سلام این کانال صرفا"جهت معرفی دیدنیها و جاذبه های گردشگری و معرفی افراد پرشمارهنرمند و مشاهیرنامدار و خبرهای مهم و روزانه شهر تبریز میباشد. تماس با ادمین: @Az_tabriz تماس برای تبلیغ↙️ @Azar_bayjan_tabriz کد شامد ثبت کانال در سامانه: ✅1-1-714321-61-4-1