روستای سرخکلا آمل

روستای سرخکلا آمل

321 members

جهت تبلیغ 👇 @ads_sorkhkolaa جهت انتقاد و پیشنهاد 👇 @AliasgharBararpour @mr_alireza1918 اینستاگرام: Www.instagram.com/_u/sorkhkola مدیریت : علیرضا قاسم نژاد 🔻تأسیس: ۱۳۹۵ بزرگترین پایگاه خبری روستای سرخکلا آمل