پروژه سوختِ جت 🚀

پروژه سوختِ جت 🚀

66.8K members

اینجا برای کسانیست که تصمیم گرفتند رویاهایشان را با قدرتِ جِت فتح کنند و تاریخ‌ساز شوند... «به صورت روزانه سوخت جت دریافت میکنید» - اینستاگرام : instagram.com/SookhteJet.ir