امسا |سلطان احمدی مروج

امسا |سلطان احمدی مروج

128 members

تلنگرهای اخلاقی/ یاداشت های معارفی/ قمر در عقرب به قلم:امیرمحسن سلطان احمدی مروج ذاکر و مروج اهل بیت ع نویسنده بلاگر و مبلغ فضای مجازی عضو پایگاه اهل قلم سایت :www.SOltanahmadi.ir آدمین @rohdarmani پیامک: .کد شامد: 1-1-694169-61-4-1