آموزش سخنرانی و فن بيان

آموزش سخنرانی و فن بيان

6K members

برگزارکننده 🏁ده دوره مسابقه سخنرانی کشوری #تریبون 🎤 ثبت‌نام مسابقه تریبون ۱۴۰۲: https://sokhanrani.org/landing-tribon/ ☎️ 02122972760 💻 www.sokhanrani.org 📷 www.instagram.com/sokhanrani_