سیری در ادب و معرفت

سیری در ادب و معرفت

320 members

بیا به سوی من تو آمدی در اوج غم ‌هام صدات کردم آنجا بودی بدون تو معنای عمر چیست؟ وقتی ندانم اسراری از غیب خواهم رضای تو جانم فدای تو دلم می‌خواهد که باشم با تو خسته ام از دنیا از این دو رنگیها یا رسول الله《ﷺ》