کانال رسمی شهدا اینجا هستند

کانال رسمی شهدا اینجا هستند...

53 members

﷽ زندگی نامه شهدا و حفظ ارزش های این بزرگواران در جنگ.