شعر کوتاه

شعر کوتاه

5.7K members

منتخبی از بهترین اشعار کوتاه و شاه بیتِ غزل‌ها‌ی ناب ✅