شعرهای ارزشمند

شعرهای ارزشمند

6 members

سعی میکنیم بهترین و تاثیر گذار ترین اشعار را به نمایش بگذاریم ترکیبی از شعرهای طنز و جدی ارتباط با ادمین: @bb251