شعر روح

شعر روح

65 members

admin : @mojtaba_oloumi 🍃 نه لیلا میشوی باور کنی حد جنونم را... نه شیرین میشوی برهم بریزی قند خونم را....