کانال شمیم سلامت

کانال شمیم سلامت

100 members

راهی برای رسیدن به سلامتی و درمان بیماریها بدون استفاده از داروهای شیمیایی و گیاهی دوستان خود رابرای همراهی به این کانال دعوت نمایید. انتقاد و پیشنهاد @shamimesalamat کانال دیگر ما : کانال شمیم آرامش @shamime_arameshh