Shahin Najafi Gallery ♫

Shahin Najafi Gallery ♫

382 members

▪️ فول آرشیو آثار شاهین نجفی▪️ 📦 Arshive: https://telegram.me/shahinnajafigallery/3452 ▪️ Bot: @shahinnajafigallerybot ▪️ admin: ▫️ @shahinnajafip ▫️ @shn_music ✅ fb.com/shahinnajafigallery 📸 instagram.com/shahinnajafigallery