شهید شش ماهه(حســـینیه اعـــظم حضرت علی اصغر باب الحوائج

شهید شش ماهه(حســـینیه اعـــظم حضرت علی اصغر باب الحوائج)

12 members

حُـســـِیْنِیِه اَعْــــــظَمْ حضــرت علی اصــــــغر(ع) اراڪ میدان شـــورا ،ابتدای خیابان قائم مقام،ڪـوچه بارو محفل هفتگی هیات جمعه شب ها ساعت ۱۹:۳۰ (دبیرخانه استانی همایش جهانی شیرخوارگان حسینی) Admin: @Khademolasghar