سید، نوکر رانندگان عدالت خواه، سرباز ولایت

سید، نوکر رانندگان عدالت خواه، سرباز ولایت

190 members

«مبارزه با فساد، یک جهاد همه جانبه است.» امام خامنه ای، ۸۰/۱۰/۱۹ اتحاد رانندگان، برای مبارزه با فساد در سیستم حمل و نقل، ذیل نظام مقدس جمهوری اسلامی