مدیران‌صنعت

مدیران‌صنعت

5.2K members

مهم ترین رویدادهای صنعت، تجارت، مدیریت و بازرگانی به اشتراک گذاشته می شود. 📌مسئولیت متن پست ها بعهده نویسنده می‌باشد تأسیس ۱۳۹۶/۰۱/۰۸