•| زنــدگی از دیـــدگاه عـــم |&bull

•| زنــدگی از دیـــدگاه عـــم |•

427 members

در کشوری که دستمال کاغذی بیشتر از کتاب فروش می رود کمر ها مثل مغز ها خالی است :) ༺♡༺♡༺♡༺♡༺♡༺ 📷 Instagram: instagram.com/saintemofficial