مسجدصاحب الزمان (عـــــــج) ویلاشهر

مسجدصاحب الزمان (عـــــــج) ویلاشهر

6 members

❀﴾﷽﴿❀ آن مرد غائب است... آن مرد آوردنی است نه آمدنی... پس بسم الله،بیایید او را بیاوریم... انتقاد،پیشنهاد،تبادل : @Ya_seyedo_shohadaa ❀ أللَّھُـمَـ ؏َـجِّلْ لِوَلیِڪَ ألْفَرَج ْ❀