سانن پرور ابهر

سانن پرور ابهر

790 members

《سانن پرور ابهر》 اولین مرکز پرورش بز شیری سانن در منطقه " اصلاح نژاد شده و وارداتی " متناسب بااقلیم ایران 🤳تماس بامهندس خدابنده ☎ 09212447046 شخصیID↙ @khodabandehamin کانال↙ @saanenparvar سایت↙️ WWW.Saanenparvar.ir