رسانۀ فراگیر رباط‌مراد

رسانۀ فراگیر رباط‌مراد

1.4K members

این رسانه وابسته به باشگاه همیاری رباط‌مراد به نشانی http://Robatmorad.ir می‌باشد. هماهنگی برای اخبار و آگهی: @ahmad45m احمد محمدی @hassankhataei حسن ختایی @mahmmoud_k محمود کاوه ⚙ @abinmehr پشتیبانی