ایردراپ رایگان

ایردراپ رایگان

602 members

کلیه ایردراپ هایی معرفی شده توسط این کانال نیازی به سرمایه اولیه نخواهند داشت ادمین هرگز به شما پیامی نمیدهد ادمین هرگز درخواست انتقال وجه نمیکند ادمین هرگز آدرس کیف پول از شما درخواست نمیکند