هیات رزمندگان شهرستان مبارکه

هیات رزمندگان شهرستان مبارکه

56 members

آین کانال دردیماه ۱۳۹۵ با هدف اطلاع رسانی از برنامه ها و فعالیت های هیات رزمندگان اسلام شهرستان مبارکه راه اندازی گردید