روانشناسی و روان درمانی

روانشناسی و روان درمانی

440 members

پیج ؛ Instagram.Com/dr.mohsenghadry ادمین پاسخگو 👇 @Psyarshad مقالات دکتر محسن قادری در سیویلیکا civilica.com/p/280589 وب سایت ؛ Ceciran.ir/mgh ایمیل(دانشگاه تهران) برای ارتباط با مشاور 👇 mohsenghadery@ut.ac.ir